تروی استتینا

دانلود کتابهای آموزش گیتار الکتریک تروی استتینا

تروی استتینا ( Troy Stetina ) یکی از بزرگترین نوازنده ها و تدریس کننده های ساز گیتار الکتریک میباشد که بهترین متد آموزشی را برای تکنیک و تئوری موسیقی تا نواختن حرفه ای گیتار الکتریک شامل میشود .
در ادامه دانلود کتاهای تروی استتینا در اختیار شما قرار داده میشود:

Fretboard Mastery
Heavy Metal Lead Guitar
Heavy Metal Rhythm Guitar
Secrets to Writing Killer Metal Songs
Speed And Thrash Metal Guitar Method
Total Rock Guitar