نوشته‌ها

سیستم های تشخیص هویت

/
اثر انگشت، کارت بدون تماس ، دستگاه حضور و غیاب سنسور های اث…

سیستم حضور و غیاب

/
یکی از نیازهای مدیران امروزی کنترل و نظارت بر کارکرد پرسنل و به…