نوشته‌ها

حضور و غیاب رادین

تاریخچه سنسور اثر انگشت

/
اثر انگشت در انسان٬ اثری از سایش شیارهای پایانهٔ انگشت است. با توجه به ای…
حضور و غیاب رادین

سیستم حضور و غیاب

/
یکی از نیازهای مدیران امروزی کنترل و نظارت بر کارکرد پرسنل و به…