نوشته‌ها

سیستم های تشخیص هویت

/
اثر انگشت، کارت بدون تماس ، دستگاه حضور و غیاب سنسور های اث…